Skydda Skogens kalender med skogslevande arter: 16. Sparvuggla

Sparvuggla är en fridlyst fågel enligt §4 i Artskyddsförordningen, den är en ”Prioriterad art i Skogsvårdslagen”, den ingår i Fågeldirektivet och ska vara skyddad enligt Bernkonventionen. Trots alla dessa skydd så avverkar skogsbolag och markägare hela tiden skogen i dess livsmiljö. Sparvugglan är liten, 15-19 cm lång och Europas minsta uggla, ungefär lika stor som