Stort skogsområde hotat i Ånge kommun

Ett skogsområde med höga naturvärden vid Marktjärn och Svarttjärnåsen i Ånge kommun ska avverkas av skogsbolaget SCA. Detta trots att både SCA och myndigheter har informerats om många hotade arter som doftticka (VU), järpe (NT) och tretåig hackspett (NT). Dessa arter och flera andra är dessutom fridlysta enligt Artskyddsförordningen. SCA Energy och vindkraftsbolaget OX2 planerar ett 60-tal

Svartberget – urskogen som Sveaskog avverkningsanmälde

Grov, gammal granlåga, livsrum för flera rödlistade arter vid Svartberget, Foto: Björn Mildh. Skogsstyrelsen hade inga invändningar när det statliga skogsbolaget Sveaskog planerade att avverka grandominerad urskog på Svartberget inom Maskaure Samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Skogen hade utan tvekan avverkats om inte Länsstyrelsen och naturvårdare uppmärksammat tilltaget och slagit larm. Representanter från Maskaure sameby och

För sjätte gången Sveaskog: Avverka inte hänglavsskogen på Biellovare i Norrbotten!

En hänglavsrik naturskog med höga naturvärden och flera rödlistade arter på berget Biellovare, Arjeplogs kommun, är avverkningsplanerad av Sveaskog. Detta trots att Maskaure sameby har sagt nej till avverkning eftersom skogen ligger i byns renbetesmarker. Men Sveaskog lyssnar inte på naturvårdarna eller på samerna och har inte ens redovisat en naturvärdesbedömning. Läs det öppna brevet

Myndigheterna ignorerar information om hotade arter i avverkningsanmälda skogar

Enorm brandpåverkad tall i den avverkningsanmälda skogen vid Gimå. Foto: Privat. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jämtland ignorerar information om höga naturvärden och fridlysta arter i avverkningsanmälda skogar i Jämtland. Skogarna har inventerats ideellt och Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har skickat flera mail till myndigheterna om arterna och skogarnas höga naturvärden. Även FSC klagomål har

Årskrönika för Skydda Skogen 2018

Historisk delseger hösten 2018 när halva Karatj-Råvvåive skyddas, foto: Mose Agestam Trots att Skydda Skogen är en liten förening har flera medlemmar varit aktiva under året. Här är ett axplock på vad föreningen har gjort 2018. Januari 2018 började med att Skydda Skogen ordnade ett fullsatt seminarie i Stockholm om Klimatet och skogen. Flera skogskunniga