Välkommen att demonstrera med banderoll i Farsta Strandskogen, Stockholm fre 17/3 kl 11

Nu på fredag den 17/3 kl 11 kommer medlemmar från Skydda Skogen stå med banderollen ”Skydda Skogen” i Farsta Strandskogen söder om Stockholm. Fler är välkomna att delta för att uppmärksamma att ännu en värdefull stadsnära skog är hotad av exploatering! Även för att stödja Farsta Naturvärn som kämpat för skogen i över 30 år.

Kärrtorps östra skog: Stadsnära våtmarksskog hotad av exploatering trots 72 naturvårdsarter

Kärrtorps östra skog, i Kärrtorp i södra Stockholm är en stadsnära lövskog på cirka 7 hektar, till stor del våtmark med inslag av hällmärksskog. 72 naturvårdsarter har ideella inventerare observerat varav 17 rödlistade arter, t ex mindre hackspett (NT), grodor och fladdermöss.  600 bostäder och vägar vill Stockholms Stad bygga i skogen men för att