Skydda Skogens kalender, 18: Bra att ligga steget före avverkningsanmälan- skog blir skyddad

Michael Lander medlem i Skydda Skogen, var ute och inventerade skog på 6,6 hektar vid sjön Bårsten, Nytorp i Eskilstuna kommun, Södermanland. Skogen var inte avverkningsanmäld ännu, han låg steget före.  I skogen upptäckte han 40 lokaler med den fridlysta och rödlistade orkidén knärot. Han registrerade alla arter han fann i Artportalen och Skogsstyrelsen fick