Över 9000 nyckelbiotoper har dolts- Skogsstyrelsen gynnar skogsnäringen

Skogsstyrelsen har dolt 9 225 nyckelbiotoper, dvs skogsområden med höga naturvärden, i sina kartor efter begäran av fyra skogsbolag: Stora Enso, Person Invest, Karl Hedin och Kopparfors. Det gäller Jämtlands län, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala. Ett sätt för skogsbolagen att fortsätta avverka skog med höga naturvärden trots att det bryter mot EU -rätten. Stora Enso

Norrbyskogen i Haninge skulle bli naturreservat men exploateras nu istället

Medlemmar från Skydda Skogen har besökt Norrbyskogen, en oskyddad tätortsnära naturskog på 80 hektar nära Drevviken och Tyresta naturreservat i Haninge kommun, Stockholm. Kommunen lovade att göra naturreservat av Norrbyskogen redan på 80-talet men det har inte blivit av.  Förra året byggde markägaren Turbinen Entreprenad AB en skogsbilväg in i skogen och Stora Enso har sedan

Avregistrering av nyckelbiotop hotar höga naturvärden

En värdefull kalkbarrskog vid Johannesnäs i Flens kommun riskerar avverkning inom kort. Skogen har höga naturvärden och har tidigare varit registrerad som en nyckelbiotop. På begäran av markägaren avregistrerades dock nyckelbiotopen av Skogsstyrelsen i början av juli 2022 efter att myndigheten förlorade i Högsta Förvaltningsdomstolen i juni 2022. Naturskyddsföreningen Sörmland har nu överklagat Skogsstyrelsens avregistrering