Kyrkan påskyndar artutrotningen i Sörmland

För en dryg vecka sedan träffade vi (jag och Margareta från Nätverket för hållbart skogsbruk inom Svk) egendomsförvaltaren för Strängnäs stift och en anställd från Svenska kyrkan samt skogvaktare från Härad skog i en av kyrkans avverkningshotade skogar i Sörmland, Eskilstuna kommun, för att få dem att ändra sitt beslut att kalavverka den sista delen

Skogsgrupp hittar hundratals knärot i Kyrkans avverkningsanmälda skog- blir svårt att avverka nu

I helgen hade Skydda Skogens nya lokalgrupp i Eskilstuna kommun sin första träff och var ute och inventerade skog som Strängnäs Stift avverkningsanmält vid Tandersten. Skogsgruppen hittade över ett tiotal nya knärotslokaler i avverkningsanmälan vilket kommer att försvåra avverkningen. Avverkningsanmälan är på 6,8 hektar och skogen kan en beskriva som fuktig granskog med inblandning av