SCA planerar avverka skog med rödlistade arter: ”Obegripligt!”

FSC-certifierade SCA planerar avverka skogar med mycket höga naturvärden vid Svarttjärnsåsen och Marktjärn i Ånge kommun. Trots att SCA fått information om att skogarna hyser många rödlistade arter och höga naturvärden så har SCA inte dragit tillbaka sina avverkningsanmälningar. Nu begär Skydda Skogen att Länsstyrelsen inrättar avverkningsförbud i området. Även flera FSC klagomål har skickats

SCA vill avverka naturskog med 26 rödlistade arter trots kännedom om skyddsvärdet

SCA vill avverka en naturskog med höga naturvärden vid Svarttjärnåsen i Ånge kommun. I skogen finns rödlistade arter på varenda kvadratmeter. Nu har Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp skickat in ett FSC-klagomål för andra gången. Om SCA avverkar skogen är det ett brott mot FSC-certifieringens kriterier och mot Artskyddsförordningen. Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp uppmärksammade

Stort skogsområde hotat i Ånge kommun

Ett skogsområde med höga naturvärden vid Marktjärn och Svarttjärnåsen i Ånge kommun ska avverkas av skogsbolaget SCA. Detta trots att både SCA och myndigheter har informerats om många hotade arter som doftticka (VU), järpe (NT) och tretåig hackspett (NT). Dessa arter och flera andra är dessutom fridlysta enligt Artskyddsförordningen. SCA Energy och vindkraftsbolaget OX2 planerar ett 60-tal