Debatt i ETC: Vackra löften måste infrias

DEBATT I DAGENS ETC 4/5-2022. Flera länsförbund från Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Jordens Vänner och Skydda Skogen skriver i Dagens ETC att det är utmärkt att statliga ­Sveaskogs nye VD, Erik Brand­sma, vill lyssna mer på miljö­rörelsen. De kommer med fyra förslag att förverkliga i närtid. Tidigare naturvårdslöften måste genast infrias För 20 år sedan lanserade Sveaskog

Begäran till Länsstyrelsen: Stoppa Sveaskogs produktiva skogsbruk i Hedlandets naturreservat

Skydda Skogen skickar en begäran till Länsstyrelsen för att göra om skötselplanen för Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun. Produktivt skogsbruk är tillåtet i naturreservatet enligt skötselplanen, något som flera medlemmar i Skydda Skogen vill stoppa. Sveaskog som äger marken har redan avverkat på många ställen, även markberett och planterat gran. Skogarna i naturreservatet- som är på

Det blev nej till bergtäkt i Hugelstaskogen!

Mark- och miljödomstolen avslår Swerocks ansökan om att bedriva bergtäkt i Hugelstaskogen i Eskilstuna kommun. Medlemmar i Skydda Skogen har varit mycket engagerade för Hugelstaskogen och inventerat, skrivit yttranden och medverkat i media. Detta är ett glädjande besked och en lättnad för många- i alla fall för stunden tills Swerock överklagar beslutet. Swerocks ansökan får

Eskilstuna kommun vill införa avverkningsförbud i Hugelstaskogen- vill hellre ha naturreservat

Nu vill Eskilstuna kommun införa ett intermistiskt (tillfälligt) avverkningsförbud i den av bergtäkt hotade Hugelstaskogen i Eskilstuna. Skydda Skogen har utfört en inventering i området och hittat rödlistade arter och har även skickat ett yttrande om naturvärdena till Mark- och miljödomstolen. Kommunen vill att Swerock inte ska få påbörja exploatering inom tre år, oavsett vad

En gammal gran med den rödlistade och nära hotade garnlaven i den avverkningsanmälda skogen på lågfjället Tjappsåive i Östra Kikkejaure sameby.

Öppet brev: Certifieraren Bureau Veritas agerar som Sveaskogs försvarsadvokat

Det FSC-certifierade statliga skogsbolaget Sveaskog fick i slutet av 2020 en anmärkning från sin revisionsbyrån DNV för att ha brutit mot FSC-standarden. Sveaskog valde strax därefter att byta revisionsbyrå till Bureau Veritas. Nu ifrågasätter Bureau Veritas om Östra Kikkejaures sameby verkligen står bakom kravet att de två naturskogsresterna på lågfjället Tjappsåive inte bör avverkas av Sveaskog. Ett