Manifest i sorgens tecken på ett av Svenska kyrkan kalhyggen vid Fagerhultsskogen i Bullaren i Tanums kommun. Foto: Per Pixel.

Pilgrimsvandrare sörjer förlorad skog 

I förra veckan anordnade Bohusläns skogsnätverk en pilgrimsvandring mellan Svenska kyrkans kalhyggen vid Fagerhultsskogen i norra Bullaren i Tanums kommun i Bohuslän. Pilgrimsvandringen blev ett manifest i sorgens tecken. Fagerhultsskogen betyder just vacker skog – en skog som nu gått förlorad. – Vi tycker att det är väldigt sorgligt att kyrkan förvaltar Skapelsen på detta sätt. Vi anordnade därför en pilgrimsvandring mellan två av Svenska kyrkans kalhyggen

Kalhygge nära Akkajaur

Våldtäkten på skogen ska fullbordas

”En våldtäkt på skogen”, så kallar Skogsstyrelsens främsta ekolog Johan Nitare det som sker i Sverige och det som har skett under de gångna decennierna. Med rätta: en skog efter kalavverkning liknar en krigszon snarare än något naturligt. Efter avverkningen drar dessutom markberedningen in, som lämnar spår som kommer ligga kvar tills nästa istid. Snart

Kyrkan påskyndar artutrotningen i Sörmland

För en dryg vecka sedan träffade vi (jag och Margareta från Nätverket för hållbart skogsbruk inom Svk) egendomsförvaltaren för Strängnäs stift och en anställd från Svenska kyrkan samt skogvaktare från Härad skog i en av kyrkans avverkningshotade skogar i Sörmland, Eskilstuna kommun, för att få dem att ändra sitt beslut att kalavverka den sista delen

Växjö stift har avverkningsanmält skvattrammosse som är tjäderhabitat

Växjö stift har avverkningsanmält skog med höga naturvärden vid Gökhultesjön i Mönsterås kommun. Skogsgruppen i Oskarshamns Fågelklubb är mycket kritiska och försöker stoppa avverkningarna som bland annat strider mot FSC certifieringen. I skogen finns den fridlysta tjädern och rödlistade arter som spillkråka, tallticka och signalarten kornknutsmossa. I området runt Gökhultesjön finns flera avverkningsanmälningar på sammanlagt

Skogsgrupp hittar hundratals knärot i Kyrkans avverkningsanmälda skog- blir svårt att avverka nu

I helgen hade Skydda Skogens nya lokalgrupp i Eskilstuna kommun sin första träff och var ute och inventerade skog som Strängnäs Stift avverkningsanmält vid Tandersten. Skogsgruppen hittade över ett tiotal nya knärotslokaler i avverkningsanmälan vilket kommer att försvåra avverkningen. Avverkningsanmälan är på 6,8 hektar och skogen kan en beskriva som fuktig granskog med inblandning av