Skogsgrupp hittar hundratals knärot i Kyrkans avverkningsanmälda skog- blir svårt att avverka nu

I helgen hade Skydda Skogens nya lokalgrupp i Eskilstuna kommun sin första träff och var ute och inventerade skog som Strängnäs Stift avverkningsanmält vid Tandersten. Skogsgruppen hittade över ett tiotal nya knärotslokaler i avverkningsanmälan vilket kommer att försvåra avverkningen. Avverkningsanmälan är på 6,8 hektar och skogen kan en beskriva som fuktig granskog med inblandning av

Svenska kyrkan avslog 8 motioner om mer hänsyn i skogsbruket

Om Svenska kyrkan bryr sig om ”Guds skapelse” skulle de skydda mer skog och övergå till ett naturnära, hyggesfritt skogsbruk.  Men Kyrkomötet- som nyligen ägde rum, avslog alla motioner som krävde förändring av Kyrkans destruktiva skogsbruk. Gruppen Himmel och Jord som kämpar för ett hållbart kyrkligt skogsbruk skriver: ”Kyrkomötet har beslutat avslå alla våra 8 motioner som

18 områden med skyddsvärd naturskog avverkningsanmälda eller avverkade

I somras, i den årliga Forskningsresans regi, inventerade Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Jämtland – Härjedalen skogar i Västernorrland. Många skyddsvärda arter i dessa skogar rapporterades till Artportalen. Föreningarna har därefter informerat skogsbolagen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om skogarnas höga naturvärden och skickat klagomål till FSC. Förhoppningen är att de skogar som inte redan var avverkade