Ett fragmenterat skogslandskap i Jämtlands län. Foto: Privat.

Miljödebatt i Dala-Demokraten: Naturvårdsfientliga partier!

Skydda Skogens talesperson Ulf von Sydow i miljödebatt i Dala-Demokraten 14 juli 2022: De politiska företrädarna som går i skogsnäringens ledband saknar historiska perspektiv på skeendet. De tillåter ett skogsbruk som förvärrar klimatkrisen och skyndar på artutarmningen. De byter skepnad på turistlandet Sverige. I en undersökning utförd av LRF uppger 94 procent av de tillfrågade