Den avverkningsanmälda skogen som Sveaskog planerar att börja avverka. Foto: Sebastian Kirppu.

Akut avverkningshotad skog i Arjeplog

Igår var Sveaskog i färd med att börja avverka en värdefull tallnaturskog nordväst om Långvikberget i Västra Kikkejaure sameby i Arjeplogs kommun. Två representanter från samebyn lyckades få maskinförarna att tillfälligt bryta avverkningen.  Den avverkningsanmälda skogen vid Långvikberget är över 50 hektar stor. Västra Kikkejaure sameby är emot avverkningen och deltog på ett samråd år

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter, 20:e december: Vintertagging

Vintertagging (Irpicodon pendulus) är en svamp som är rödlistad som nära hotad (NT) och en bra signalart. Den växer på gamla tallar som ofta är över 250 år gamla. Vintertagging trivs i barrskogar som har fått vara ifred från modernt skogsbruk. Skogar där markägare inte har kalavverkat, markberett, dikat eller gödslat. Svampen får fruktkroppar som