Södra har återupptagit sin avverkning i naturskogen vid Dröppshult. Foto: Privat.

Södra fortsätter avverkning i Dröppshult i Småland

Den 10 mars lyckades Skogsgruppen i Tjust tillfälligt stoppa Södras planerade avverkning vid Dröppshult i Västerviks kommun i Småland. Idag meddelade Södra att de tänker genomföra avverkningen trots fynd av fridlyst knärot, talltita och nära hotad tallticka.   Södra framhåller att de gjort en naturvärdesbedömning av området och utifrån den avgränsat miljöer med strukturer och substrat

Den avverkningsanmälda talldominerade naturskogen vid Dröppshult i Västerviks kommun som Södra planerar att avverka. Foto: Privat.

Södra började avverka skyddsvärd skog med knärot idag – avverkning tillfälligt stoppad

Södra började idag att avverka en talldominerad naturskog vid Dröppshult i Västerviks kommun i Småland. Skogen hyser bland annat den fridlysta och sårbara knäroten (VU) och den nära hotade talltickan (NT). Både Skogsgruppen i Tjust och Skydda Skogen kräver att Södra omedelbart avbryter sina avverkningsplaner i området. Den avverkningsanmälda skogen är 4 hektar stor. Flera tallar i skogen hyser

Flera rödlistade talltickor på den gamla tallen i hällmarksskogen som nu har avverkats av Södra Skogsägarna. Foto: Magnus Kasselstrand.

Avverkad hällmarkstallskog trots höga naturvärden

En gammal hällmarkstallskog med flertal fynd av den rödlistade och nära hotade talltickan i Gagersrum i Västerviks kommun har nyligen avverkats av Södra Skogsägarna. Avverkningen skedde trots att Tjust Fågelklubb informerade Skogsstyrelsen om skogens höga naturvärden och begärde att myndigheten skulle fatta beslut i enlighet med artskyddsförordningen.  Det var i slutet av november 2021 som Magnus