Den fridlysta och sårbara orkidén knärot (VU) växer i en av de mindre avverkningsanmälda skogarna norr om sjön Risten. Enligt Artskyddsförordningen är det förbjudet att skada knäroten. Arten är känslig för  förändringar i luftfuktighet och överlever inte den genomblåsning och uttorkning som blir följden av avverkning. Foto: Privat.

Södra is planning to log forest in proposed nature-reserve in Östergötland

The forestry company Södra is planning to log four small areas in a proposed nature reserve north of Lake Risten in Åtvidaberg municipality, Östergötland. The NGO the Swedish Society for Nature Conservation in Östergötland, appealed the Swedish Forest Agency‘s non-decision regarding the logging notifications to the Land and Environmental Court. Now the court rejects the

Repeated violations when Södra Skogsägarna carry out logging in Småland’s forests

Södra Skogsägarna have time and again logged forests with protected species in the county of Småland, Sweden. They have cut down old trees that should have been protected, they log sensitive biotopes and they have bought up timber from nature reserves. They have violated the Species Protection Ordinance, the Forest Protection Act, the Environmental Code