Mot en bättre

SKOGSPOLITIK! Kalhyggesbruket som generell metod bör fasas ut skriver Thomas Tidholm. Här ses ett exempel på hur det kan se ut efter en avverkning med andra metoder och där större hänsyn till miljön tas. Foto: Robert Svensson   Det duger inte att föreslå mera frivilligt skydd eller låtsasreservat. Miljömålsberedningen har lånat många ord och begrepp