Timbro fortsätter kampen mot naturen

Göteborgsposten publicerar återigen en ledartext skriven av en Timbroanställd. Kajsa Dovstad, ansvarig för välfärdsfrågor på industrins egna trollfabrik, har studerat skogsfrågan och kommit till en ny spännande slutsats. Miljörörelsen har fel om kalhyggen! Den svenska skogsbruksmodellen: kalhygge och markberedning (t.v.) och plantering av monokulturer av gran eller tall. Foto: Sebastian Kirppu. Argumenten är lika påhittade

Skogen eller pengar?

Skogskonflikten handlar bara om pengar

Det är många som har åsikter om den så kallade “konflikten om skogen”. Näringsidkare har, med sin nästan oändliga budget för lobbying, lyckats övertyga politiker om att det är en konflikt mellan klimatet och den biologiska mångfalden. Även SVT framställer konflikten i detta ljus (ny säsong med Slaget om skogen här), men inget kunde vara