Skydda Skogen i Trolldalen, Nacka: Stoppa bygget i skogen!

Idag var medlemmar från Skydda Skogen i Trolldalen på Sicklahalvön i Nacka kommun för att visa sitt stöd för de som kämpar för denna stadsnära skog. Halva skogen ska bort för bostäder trots höga naturvärden, både rödlistade och fridlysta arter och många skyddsvärda gamla träd. En bättre lösning är att däcka över den närbelägna trafikleden-