Tjädergruppen Uppland stoppar avverkning vid tjäderspelplats

Tjädergruppen Uppland hittade nyligen en tjäderspelplats utanför Uppsala. Minst 10 tuppar landade i träd i närheten när tjädergruppen var ute och kvällsinventerade.  Men tyvärr har Ulleråkers Häradsallmänning som består av 140 olika skogsägare, börjat avverka skogen. Nu har Tjädergruppen lyckats pausa avverkningen och även informerat polisen. Tjädergruppen, som är en del av Upplands Ornitologiska Förening