“Hur länge kan Sveaskog hålla på att skövla våra sista naturskogar i Småland?”

“Jag tycker inte ni ska ta ner träd för ni förstör både för djur och människor, “ säger åttaårig boende vid sjön Ekern. Sveaskog har avverkningsanmält ett större skogsområde vid sjön Ekern i Oskarshamns kommun, i Kalmar län, totalt ca 113 ha. Skogslandskapet är både reservvattentäkt för kommunen och viktigt för friluftslivet och för bär

Sveaskog utarmar skogslandskap i Småland

Sveaskog planerar att avverka ett större skogsområde vid sjön Ekern i Oskarshamns kommun, i Kalmar län. Skogslandskapet är både reservvattentäkt för kommunen och viktigt för friluftslivet och för bär och svampplockning. Här börjar vandringsleden Ostkustleden. Oskarshamnsbygdens fågelklubbs skogsgrupp har reagerat på Sveaskogs planer på avverkning i detta skogslandsskap, som är ett kulturlandskap med många biotoper