Skydda Skogens kalender med skogslevande arter: 19.Vedtrappmossa

Vedtrappmossa (Crossocalyx hellerianus) är en liten, upp till 1 cm hög, bladlevermossa. Den är rödlistad som nära hotad (NT) och är även en Typisk art samt en bra signalart. För en nybörjare är den lätt att känna igen med lupp. Den har upprätta skott med små, tätt tilltryckta blad och vackra vinröda groddkorn i skottspetsen.