Internationella experter sågar svenskt skogsbruk

Bilden av Sverige som föregångsland för hållbart skogsbruk sprack när forskare, skogsexperter och representanter från miljöorganisationer från Ryssland, Finland och England besökte hotade naturskogar i Vildmarksriket och Ore Skogsrike i Dalarna under den gångna veckan. Den stora efterfrågan på bioenergi och “hållbara” skogsprodukter ökar vilket riskerar att ge efterdyningar i den redan hårt exploaterade svenska

Sveaskog missbrukar forskningsresultat

Sveaskog är statens eget skogsbolag och äger 13,5 procent av den svenska skogen. Bolaget brukar framhålla sig självt som föregångare i fråga om naturvård i skogen. På Sveaskogs hemsida kan man sedan den 13 juli läsa följande text: ”Skogarna i nordvästra Dalarna har särskilda artvärden, även i produktionsskogarna. Här finner vi en rödlistad art på

Reportage om skogshästar

 Ansvarsfullt skogsbruk i Rude Viktor Säfve, Skydda Skogen, besökte nyligen ett evenemang som syftade till att lyfta upp hästen inom skogsskötseln och sprida kunskaper genom att uppvisa olika tekniker och redskap. Skogsdagarna arrangerades av eldsjälen Gunnar Bärlund, en känd skogshästentusiast och naturvårdare, och Ingvar Karlsson, skogskarl och ansvarskännande skogsägare. Evenemanget pågick i två dagar och lockade hundratals

Miljöministern som vaknade

Det svenska ordförandeskapet i EU har plötsligt lyft den biologiska mångfalden som en av prioriteringarna på miljöområdet. På högnivåmötet i Strömstad nyligen diskuterades den intensivt. Miljöminister Andreas Carlgren uttalade att nu ville han mobilisera världens länder för att stoppa avskogning, och arbeta för biologisk mångfald och ett hållbart skogsbruk. Carlgrens plötsliga utspel torde ha väckt