Konsumtion

Anledningen till att det avverkas skog är för att människor världen över konsumerar papper, bränsle och trävaror, samt hugger ner skog för att anlägga betesmark och odlingar (det bränns även ner skog för samma ändamål). Man skulle kunna bedriva ett hållbart mångbruk i skogen som gav oss människor både de ekosystemtjänster och produkter som är

olli

Inventera skog och granska skogsbolagen

  Foto: Olli Manninen ”Oskyddad gammelskog, Övre Piteälven, Arjeplog, Norrbottens län. (Markägare: SCA)   Kunskap räddar skog. Många skyddsvärda skogar har räddats efter att ideella naturvårdare har uppmärksammat dess värden. Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och Länsstyrelsernas resurser räcker inte för att de skall kunna granska varje avverkning som anmäls, eller för att inventera all skogsmark för att

miljodep

Påverka våra politiker

  Skydda Skogen utanför Miljödepartementet vid överlämnandet av uppropet: Rädda Sveriges gammelskog! som undertecknades av nära 9.000 personer och flera miljöorganisationer.   Många av de brister och övergrepp vi ser i skogslandskapet kan fortgå på grund av slapphänthet och okunskap hos våra förtroendevalda. För att exempelvis Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen skall kunna skydda tillräckligt mycket

Media

Det är för tyst om situationen för den svenska skogen i media. Många människor känner inte till hur illa det är ställt. Inte heller får de särskilt ofta läsa om de positiva exempel som finns bland lokalbefolkning, ideella naturvårdare, naturvårdsmyndigheter och skogsägare. Skriv reportage om naturvård. Ganska få skogsägare förstår varför det är viktigt att