Wpd får bygga vindkraftsparker i Ore Skogsrike, förstör höga naturvärden

Naturskyddsföreningen i Rättvik och Skydda Skogen har förlorat i Mark-och Miljödomstolen mot wpd som nu får uppföra två stora vindkraftsparker vid Lannaberget och Broberget i Ore Skogsrike, Dalarna. Beslutet innebär att man skadar biologisk mångfald och naturvärden. Många rödlistade arter och signalarter kommer inte att överleva eller sprida sig när man fragmenterar nordvästra Europas största