Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter, 20:e december: Vintertagging

Vintertagging (Irpicodon pendulus) är en svamp som är rödlistad som nära hotad (NT) och en bra signalart. Den växer på gamla tallar som ofta är över 250 år gamla. Vintertagging trivs i barrskogar som har fått vara ifred från modernt skogsbruk. Skogar där markägare inte har kalavverkat, markberett, dikat eller gödslat. Svampen får fruktkroppar som