Demonstration även i Örebro samma kväll som i Göteborg där Skydda Skogen medlemmar demonstrerade. foto: Viktor Säfve

Elin Götmark, sedan länge aktiv i Skydda Skogen, talade i Göteborg på demonstrationen onsdag 19/12 mot den nya budgeten:”Det finns starka ekonomiska intressen som hellre vill tjäna pengar på att hugga ner skogen, och de har nära band till de flesta av de politiska partierna”. Läs hennes tal:

”Nu står vi ju mitt i stan och tänker kanske inte på hur det ser ut utanför. En stor del av Sverige är täckt av skog, men tyvärr så är det mesta av det inte riktig skog längre. Det är bara enformiga plantager där man utvinner virke så effektivt som möjligt. Det är många arter som inte kan klara sig där, och det är också dåligt för oss människor, dels för att, vem vill bo vid ett kalhygge? Men också för att levande ekosystem är grunden för vår existens. Det är många forskare som säger att hotet mot biologisk mångfald är lika allvarligt som klimathotet.

Så nu kommer vi till det dåliga med budgeten.

Som andra har sagt så har anslagen till miljö och naturvård skurits ner kraftigt. Det finns förstås många saker att ta upp där, men jag ska  fokusera på två saker som är det som jag har koll på. För det första: anslagen för att skydda natur har mer än halverats. Då riskerar många  gammelskogar att bli kalhyggen istället. Och det går inte att göra ogjort, eftersom det kan ta tusen år för en sådan skog att växa upp igen.

För det andra: Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering ska stoppas. Jag fattar att det där låter ganska tekniskt, och jag ska inte gå in på detaljerna. Men i princip så har Skogsstyrelsen, som är den myndighet som har hand om skogen och skogsnäringen, ganska nyss fått i uppdrag attgå ut och leta reda på skogar med höga naturvärden. Men det var ett stort motstånd mot detta inom skogsnäringen. De vill helst inte veta var de här skogarna finns, för då blir det ju ingen som protesterar när de hugger ner dem. Så de har alltså lyckats stoppa den här inventeringen med lobbying.

Sverige har faktiskt skyddat mycket mindre natur än många länder som är ekonomiskt fattigare och dessutom mer tätbefolkade. Anledningen till detta är att det finns starka ekonomiska intressen som hellre vill tjäna pengar på att hugga ner skogen, och de har nära band till de flesta av de politiska partierna.

Avslutningsvis: det som riskerar att hända ute i naturen på grund av den här budgeten är en del av den pågående globala utarmningen av biologisk mångfald. Men vi kommer att fortsätta kämpa!”