Charles Michael Ernst, gammal jägmästare, skogsbrukare, naturmänniska, fornvåradre och filosof, förmedlar sina personliga tankar om ekoparken Omberg i ett öppet brev till Sveaskog. Med rubriker som ”Skogsbruk är inte naturvård”, ”Tiden är naturens vän, men den moderna människans fiende” och ”Ekonomin är den moderna människans vän, men naturens fiende” förstår ni kanske varthän resonemanget lutar. Mycket läsvärt. Ladda ner brevet här.