Något ruttet i skogen

Ja, jag vet att jag är akademiker! Vi lider av definitionssjuka. Vi är intresserade av semantiken och av den till denna kopplade retoriken. Dagens inlägg har stimulerats av Sveriges radios samhällsprogram ”Kaliber” som i söndags gjorde ett avsnitt om naturvården i svensk skog. Här uttalar sig bland annat markägaren Lennart Stenman om sin skog i Änokdeltat utanför Kvikkjokk ”För vem ska den skyddas? För det är inget egenvärde i att skydda någonting som är förnyelsebart. Det kommer ju att ruttna upp och ramla ner och ingen har ju någon glädje av det”.

Läs mer här

Foto: Robert Svensson

 

Stoppa daltet med skogsindustrin – börja ta ansvar!

Vad föreningen Skydda Skogen länge hävdat har återigen besannats, nämligen att den svenska modellen med frivillighet i skogsbruket inte fungerar. Nu senast i P1:s granskande program Kaliber som fick skogsindustrin och Skogsstyrelsens högsta ledning att stå med byxorna nere inför hela svenska folket. Vad det handlar om är att efterlevnaden av skogsvårdslagens paragraf om miljöhänsyn är så till den milda grad eftersatt och nedprioriterad att miljömålet, som enligt riksdagsbeslut skall vara jämställt med produktionsmålet, i praktiken blir omöjligt att uppnå.

Läs mer här