Jag vill bidra till Skydda Skogen med mina erfarenheter från ett helt yrkesliv i naturvårdens tjänst. Jag har jobbat med naturvård och naturskydd på några olika länsstyrelser, främst i Norrbotten, men senaste åren på Naturvårdsverket med skydd och förvaltning av nationalparker.

Allra mest brinner jag för skogsskydd och att det oskyddade skogslandskapet brukas på ett långsiktigt hållbart sätt utan att utarma den biologiska mångfalden. Tror starkt på att om människor kommer ut i naturen och får positiva upplevelser och kunskap, så vill man också bevara naturen. Tillbringar mycket tid i skog och på fjäll på skidor eller på vandring.