Åsa Lom

Jag heter Åsa och har i många år varit engagerad i olika klimat- och miljöfrågor.

I mitt yrke som inredningsarkitekt och byggnadsingenjör jobbar jag i en bransch som ger upphov till en betydande del av samhällets klimat- och miljöpåverkan. Det manar till engagemang och handling både i mitt yrke och som privatperson!

Ett ökat trähusbyggande motiveras av målsättningen att skapa ett fossilfritt samhälle och en klimatneutral bygg- och fastighetssektor, men det skapar också ett ökat tryck på vad skogen ska leverera.
Jag ser ett stort behov av att vi aktörer tillsammans både motverkar ökat uttag och främjar ett hållbart nyttjande och brukande av skogen. Genom att engagera mig i Skydda skogen har jag hittat ett sammanhang och brett kontaktnät att göra det i!