För Birgitta kom först ett intresse för fåglar och sedan blev klimatfrågan allt mer överskuggande. Populärvetenskapliga böcker om naturen, och E.O. Wilsons böcker, fick henne att motionera i Klimatriksdagen 2018 om att avsätta fler områden till reservat och nationalparker och att engagera sig för att uppmärksamma FNs dag för biologisk mångfald.

Som humanist, har Birgitta senast undervisat i moderna och klassiska språk, och även tidigare arbetat med olika NGOs. ”Att skydda skogen tycker jag är ett bra sätt att försöka hejda minskning och utrotning av arter. Här finns ett samband med klimatförändringen, som intresserar mig, liksom folkbildning om det biologiska systemet. Om vi inte kan namnen på dem och det som lever i skogen försvinner också kunskapen om dem.”