Fågelskådare sen tonåren och har numera natur- och landskapsfotografi som hobby. Har gjort en del fågelinventeringar men vill nu komma igång med naturskydd i praktiken innan det är för sent. Har debatterat den viktiga frågan om klimatet och skogen och kommer att fortsätta med det framöver. Vandrar gärna i fjällen eller på Gotland. På vardagar professor i biologi vid Uppsala universitet.

Ansvarig utgivare för Skydda Skogen’s webbsida från och med 2022-10-26.

epost: david.vanderspoel@skyddaskogen.se

+460703157044