Jon Andersson, projektledare och datautvecklare på Skydda Skogens webbtjänst skogsmonitor.se

Jon Andersson är GIS-expert, sakkunnig inom skog, naturvårdare och Fil. Doktor i biologi.

Född och uppvuxen i Västerbotten. Redan som barn blev han intresserad av skogen och spenderade mycket tid där. Efter universitetsstudier med inriktning på biologi har han hängivet arbetat med skogsfrågor – inom forskning, på myndighet och som konsult – och byggt upp en gedigen kunskap om skogens tillstånd och skogsbrukets påverkan på den biologisk mångfalden. Jobbar idag deltid på föreningen Skydda Skogen, med kartläggning av skog i projektet skogsmonitor.se, men även som miljökonsult. Driver i egen regi infosidan skogsinsikt.se