Skip to content Skip to footer

Webbredaktör

Kristina Bäck

Miljödebattör och skogsaktivist, medlem i föreningen Skydda Skogen. Har ett stort intresse och engagemang för olika miljöfrågor i synnerhet skogens biologiska mångfald och skogen och klimatet. Initiativtagare till manifestationen för biologisk mångfald. Skriver ofta artiklar om natur- och miljö, ibland bland annat för Natursidan.