Skip to content Skip to footer

Projektledare & internationell koordinator

Lina Burnelius

Klimat- och landanvändningsexpert och aktiv i miljöfrågor i drygt 12 år både i Sverige och utomlands.

Skog är för mig lugn, återhämtning, och harmoni – detta komplexa ekosystem och dess myller av liv är för mig fullkomligt hänförande, i skogen påminns jag av vikten av eko före ego. Engagemanget för att rädda våra sista naturskogarna enorma kolförråd och dess myller av liv, är outtröttligt eftersom jag anser att framtida generationer har rätt till en beboelig, motståndskraftig och frisk planet, och inte minst, att de ska få uppleva samma skogspromenader som alltid lyckas ge mig återhämtning och perspektiv.

För idag är det tyvärr ingen självklarhet – hotet mot den sista spillran naturskog ökar dagligen. Mycket skrämmande eftersom skyddad skog är vår bästa och viktigaste vän i kampen mot klimatförändringarna. Sverige bör göra rätt för sig och börja lagstifta om en skogspolitik och ett skogsbruk som respekterar Sveriges åtaganden gentemot Parisavtalet, FN:s konvention om biologisk mångfald samt ILO-konventionen 169 vilken slår fast att urfolk har rätt att säga nej till intrång på deras marker. Dessa tre internationella konventioner sätter tillsammans en tydlig ram för hur mycket och på vilket sätt vi kan bruka våra skogar. Om vi började skydda tillräckligt och istället för dagens situation började bruka skogen rättvist och hållbart skulle skogen bli den positivt bidragande pusselbiten vår tids två ödesfrågor; klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald – så akut behöver. Det är faktum jag alltid finner motivation att slåss för.