Marina Cicionesi Jansson (verkar även under artistnamnet Marina Ilaria) förmedlar berättelser genom fotografi, video, illustration, musik och skrivande, vilka ofta utforskar relationen mellan ekologi och människa. Hon var aktiv inom miljörörelsen i Storbritannien under flera år, tills dess att hon axlade rollen som sociala medier-koordinator hos Skogsupproret. Idag är hon aktiv i Cloudberry Collective och Skydda Skogen. Marina är uppväst i en multikulturell familj, mellan hav och skog på Österlen, men även bortom nationella gränser. Hemma är London där hon bor sedan 2015, men även Sverige, Italien och Indien. I London har hon läst BA English with Creative Writing och MA Comparative Literature, tvärvetenskapliga studier som sammanflätar postkolonialism och kritiskt tänkande med genus, politik, mänskliga rättigheter, affektteori och kreativitet. Numera läser hon MSc Climate Justice på deltid vid Glasgow Caledonian University. Till vardags arbetar Marina vid Kew Gardens i London.