Skip to content Skip to footer

Ledamot

Michael Nilsson

Är en skogsvandrande naturinventerande bildkonstnär som varit ideellt engagerad för skogen sedan 1980-talet. Bor strax öster om Göteborg i Härrydas kuperade och sjörika skogslandskap där jag finner inspiration till mitt konstnärskap och till mitt engagemang för skogen.

Förutom min konstnärsverksamhet har jag ett konsultföretag där jag gör miljöutredningar och naturinventeringar. Växte upp i Västervik där jag som barn tillbringade somrarna i skärgården med dess skogar med knotiga gammeltallar, vilket skapade en stark känsla för naturen.

Har många år varit aktiv inom Naturskyddsföreningen i styrelsen för den lokala kretsen i Härryda och för länsförbundet. Även engagerad i skogsfrågor på riksnivå i olika grupper och nätverk. Sitter med i Skogsstyrelsens sektorsråd, region Väst och i Mölndalsåns vattenråd som representant för Naturskyddsföreningen och den ideella naturvården. Genom mitt engagemang har jag fått insikt i allt från skogsekosystemens stora betydelse och funktion till hur skogsbruket och samhället påverkar skogen. Jag vill jobba för en förändring av människans idag ofta negativa påverkan på naturen och för att mer skog skall skyddas.