Jag är skogsägare och finsnickare med tron på att vi måste, och kan, leva våra liv närmare naturen och utan att förbruka den. För egen del försöker jag öka min förståelse för vad en skog är, och det är också mitt mål att öka skogsägares förståelse för vad en riktig skog är. Jag ser ett stort behov att skydda de få skogar som finns kvar och att restaurera övriga. Biologisk mångfald och klimatet tål inte mer av dagens skövlande skogsbruk. 
För övrigt försöker jag upprätta förutsättningar på egen mark för den biologiska mångfalden, genom att anlägga betesmarker, slå med lie, gransanera skogsbryn, friställa naturvärdesträd m.m.  
I min egna firma är målet att nyttja resurser från skogen på dess mest optimala sätt, och gärna återbruka och återanvända material. För att hämta energi vistas jag i naturen. 
Jag lyssnar mycket på musik också, av varierande sort.