Jag är biolog / geolog och har under lång tid arbetat på Naturvårdsverket, främst med planering och genomförande av naturreservat och nationalparker. Från slutet av 1970-talet då Naturvårdsverkets bevarandearbete för naturskogar inleddes fram till 2010 medverkade jag i verkets inventeringar och skyddsprogram som drevs i samarbete med länsstyrelserna. Den fjällnära skogen var länge en huvuduppgift, ett spännande och konfliktfyllt arbete i något som från början var okänt land och som ledde till ett hundratal stora reservat. Jag har också ansvarat för Naturvårdsverkets två nationalparksplaner 1989 och 2008 och för genomförande av flera parker. Jag är numera pensionär, bor söder om Stockholm och har fortsatt starkt naturintresse med bl a urskogen i Tyresta nationalpark på nära håll.