Sebastian Kirppu är skogsbiolog, föreläsare, kursledare och sakkunnig inom skog.

Född och uppvuxen i Västergötland. Nu bosatt i Dalarna. Sebastian Kirppu är en skogsbiolog som har länge arbetat med naturvärdesinventeringar av skog, framför allt boreal skog (barrskog) och engagerat sig för skogens biologiska mångfald.

Arbetsgivare har varit Skogsstyrelsen, skogsbolag, Länsstyrelser och ideella miljöorganisationer. Just nu arbetar Sebastian för Skydda Skogen som biolog, inventerare och skogsambassadör i Sverige och internationellt. Han håller också gästföreläsningar och kurser om skogen och dess ekosystem på folkhögskolor, högskolor/universitet samt skogsbolag och myndigheter.