Jag är ekolog / naturgeograf och har i över 40 år arbetat med naturskydd, ofta kopplat till skog och speciellt den fjällnära skogen där jag avgränsade kontinuitetsskogarna från norr till söder redan 1988. I yrkeslivet har jag arbetat inom glaciologi, vegetationskartering i Norrbottensfjällen Västerbottens inland och Siljansområdet (fjärranalys). Har varit projektledare för etablerandet av European Corine Land Cover (Europeiskt marktäckedata) och arbetat inom Rymdbolagskoncernen med olika satellitkopplade data för miljöändamål. Under 8 år programchef för ett MISTRA-program hur satellitdata kan användas operativt för miljöändamål. Jag har även varit regional utvecklingsstrateg i Jämtlands län.

Under fem år har jag varit ordförande i Naturskyddsföreningen och är nu fjällmiljöansvarig i Svenska Fjällklubbens styrelse. Jag var sakkkunnig i 1990 års Skogspolitiska utredning samt ledamot i regeringens Miljövårdsberedning. Ingår nu i styrgruppen för Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län. Dessutom är jag, genom att ”halkat in på ett bananskal”, hållbarhetsansvarig vid Svenska Skidskytteförbundets World Cup-tävlingar.

Jag bor i Åre och Östersund och tillbringar min lediga tid i skogar, på fjället och i kajaken.

070-5870241