Viktor Säfve är sakkunnig inom skog och naturnära skogsbruk, naturvårdare och småbrukare inom agroforestry.

Född och uppvuxen i Norrbotten. Lever och verkar tillsammans med sin familj på̊ skogsgård i södra Närke. Är en erfaren kampanjledare, naturvårdare, pedagog, naturguide och trädgårdsentusiast. Arbetar deltid på̊ föreningen Skydda Skogen med frågor som rör kartering av skyddsvärd skog och är ideellt engagerad inom föreningen med policyfrågor för naturnära skogsbruk, och med internationella skogsfrågor. Jobbar även för den egna familjens företag Åfallet Skogsträdgård med naturreservatsskötsel, föreläsningar, guidningar, trädgårdsskötsel och pedagogik.

Kontaktperson Närke.

076-114 88 11, Närke