Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tekniska framsteg inte tillräckligt för att rädda planeten, enligt rapport

Palmoljeodling görs i Indonesien. Foto: Wakx via Flickr

En effektiv policy krävs för att bevara natur, för att bromsa jordens växande befolkning och för en hållbar konsumtion. Tekniska framsteg är inte tillräckligt, enligt ett forskarteam från forskningscentret iDiv och universitetet i Halle.

Forskare har i en ny rapport jämfört data om biodiversitet, markanvändning och lagring av koldioxid med den ekonomiska modell som har funnits globalt mellan 2000 och 2011.  Resultaten visar att en växande folkmängd med växande ekonomi orsakar ökad markanvändning som i sin tur förstör biologisk mångfald och ökar CO2 utsläppen. Planeten har förlorat sex procent av dess potential att ta upp CO2 från luften eftersom den vegetation som planteras inte tar upp lika mycket CO2 som den ursprungliga naturen. Landomvandling genom jord- och skogsbruk i Europa och Nordamerka har orsakat att en fjärdedel av kolinlagringen har försvunnit.

Mer nötkreatur- och boskap är en av de främsta orsakerna till minskad biologisk mångfald i världen under 2000-2011. Samtidigt ökade odlingen av vegetabiliska oljor i Asien och Sydamerika. Professor Henrique M. Pereira som är huvudansvarig för biodiversitetsforskning på iDiv och universitetet i Halle säger i ett pressmeddelande från ScienceDaily:

-Detta är följden av det ökande stödet för biobränslen, som egentligen är menade att skydda klimatet.

Forskarna fann att den miljöförstöring som sker per intjänad dollar minskar globalt vilket innebär att markanvändningen har blivit mer effektiv. Men Alexandra Marques, huvudförfattare av rapporten säger:

-Trots detta så har den totala miljöförstöringen ökat globalt. Ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt går så fort att de springer om de förbättringar som gjorts.

Nästan varenda matinköp har en indirekt påverkan på naturen i andra delar av världen. De utvecklade länderna lägger ut 90 procent av produktionen av konsumentvaror på andra regioner. Under forskningens gång ökade konsumtionen i världen, Pereira säger:

-Nytillkomna växande ekonomier tar över och driver på förlusten av biologisk mångfald I världen.

Under studiens gång har bilden av den som orsakar förlust av biologisk mångfald förändrats dramatiskt. För det är varken nord eller syd numera, det är båda. Det måste tas med i beräkningen under internationella förhandlingar, menar Pereira. Befolkningstillväxten måste reduceras för att kunna nå FNs globala mål om hållbar utveckling.

-Vi behöver en miljöpolicy som gäller både klimatförändringen och biodivierstitetsförändringen i kombination, säger Pereira.