En internationell konferens om naturnära och ekosystembaserad skogsförvaltning i norr.

Datum: 5-6 april.
Format: Onlinekonferens
Anmälan: Du kan kostnadsfritt anmäla ditt deltagande här

Omfattande grön infrastruktur, nog stor areal strikt skyddad skogsmark och funktionella buffertzoner mot vatten, det är några av många aspekter som måste finnas med för att säkerställa en verkligt hållbar och ekosystembaserad skogsförvaltning. Foto: Björn Olin

Om konferensen:

Skydda Skogen är medarrangörer till konferensen om visioner, komplexitet och de utmaningar, lösningar och möjligheter som finns för morgondagens hållbara skogsförvaltning i boreala Europa.

Kunskapen om den ekologiska dynamiken och den biologiska mångfalden i våra nordliga skogar, samt de boreala skogarnas relation till klimatet, har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Förvaltningen och den dominerande skogsbruksmodellen har dock inte hängt med, och möter inte de utmaningar och den kunskapsnivå som finns idag. Inte heller uppfylls internationella och nationella miljömålen för skydd, grön infrastruktur, restaurering, förvaltning och skogsbruk. Det finns ett stort behov av restaurering, miljö- och klimatanpassning i de nordiska skogarna.

Under denna konferens kommer vi tillsammans med forskare, sakkunniga, skogsbrukare och förvaltare, se över kunskapsläget inom en lång rad områden knutna till förvaltningen av den boreala skogen. Föreläsarna kommer att lyfta upp olika enskilda delar som måste beaktas och finnas på plats i en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar förvaltning. På konferensen kommer olika naturnära och ekosystembaserade modeller att presenteras. Vi kommer att prata om hur dessa modeller adresserar miljöutmaningarna och våra samhälleliga behov, och vilka eventuella utmaningar och frågetecken som finns inom de olika skötselmodellerna.

Bland många andra kommer följande forskare och skogsexperter att föreläsa:

Per Angelstam, Inland Norway University of Applied Sciences & SLU, Håkan Berglund, SLU, Göran Englund, Umeå universitet, Lena Gustafsson, SLU, Anders Lindroth, Lunds universitet, Timo Kuuluvainen, Helsingfors universitet, Yuriy Pautov, Silver Taiga Foundation, Timo Pukkala, Östra Finlands universitet, Knut Sturm, Stadtwald Lübeck. Anne Tolvanen, Natural Resources Institute Finland, Lars Östlund, SLU

Konferensen arrangeras av

Finska Naturskyddsföreningens Lapplandsdistrikt (FANC) i samarbete med Skydda Skogen.
Konferensen är en del av Kolarctic CBC-projektet: ”Att anpassa förvaltningen av Barentsskogarna till framtida klimat- och ekonomiförhållanden”, finansierat av EU.

Här hittar ni programmet.