Ny avslöjande film

 

Se filmen här

Den svenska skogsbruksmodellen marknadsförs som en framgångssaga och den svenska skogsindustrin sprider bilden av att deras produkter kommer från ett långsiktigt hållbart skogsbruk där stor hänsyn tas till miljön.

Verkligheten är en helt annan.

Föreningen Skydda Skogen arbetar för att skydda de sista återstående gamla naturskogarna och verkar för ett miljömässigt hållbart skogsbruk.

Stöd det arbetet du också!

Ekonomiska bidrag från Sverige:

Plusgiro: 504609-9

Från utlandet:

IBAN (24 tecken): SE24 9500 0099 6018 0504 6099 

BIC: NDEASESS

Svensk version


 

Skydda Skogens filmprojekt

Filmaren Björn Olin med en av sina egenhändigt byggda helikoptrar. Foto: Robert Svensson

 

Den här filmen markerar avstampet i vår ambition att med film visa världen vad som pågår i våra skogar. I skogsdebatten finns det många intressenter och det kan vara förvirrande att bearbeta alla ställningstaganden. Vi hoppas att folk nu lättare skall kunna se vad som händer och bilda sig en egen uppfattning om det svenska skogsbruket.

Filmen har producerats med två huvudsakliga tekniker; time-lapse och flygfoto från radiostyrda farkoster. Till vårt förfogande har vi nu en av Sveriges mest avancerade flottor av obemannade luftfarkoster för fotografi.

Dessa farkoster kommer att ha en central roll i Skydda Skogens kommande arbete med film.

Historien började 2007 när jag blev utskickad som fotograf till ett kalhygge. Jag insåg då att jag från marken inte rättmätigt kunde visa omfattningen av skogsbrukets konsekvenser. Då föddes idéen om en flygande kamera. Den idéen har idag utvecklats till ett företag som lyfter proffskameror för att producera allt från stillbildsfotografi till spelfilm.

Som ett perfekt komplement till detta har vi också i vårt nätverk  fotografen Peter Lydén. Peter  är en av de mest hängivna innovatörerna på nydanande filmtekniker från marken. Filmens budskap har förädlats och framförts av vår copywriter och berättarröst, James Greenfield.

Björn Olin