”Men föreningen Skydda Skogen och även SVT:s Uppdrag Granskning har dokumenterat avverkning av urskogar med träd som är så gamla som 600 år, som dessutom ligger inom områden som forskare och myndigheter klassat som mycket skyddsvärda.”

Läs mer här