”Sveriges beslut gällande miljöhänsyn bygger inte längre på saklighet. Man har tvärtom medvetet försämrat miljölagstiftningen för att tillgodose industrins önskemål. Det framgår med all önskvärd tydlighet i fallet på Gotland där Nordkalk vill anlägga en kalktäkt i ett område som finns med i utförandeplanen för nationalparker 2009-2013.”

Läs mer här