”Det är ett allvarligt demokratiskt problem att hur starka exempel på överträdelser och regelbrott som än läggs fram, kan alla åtgärder lätt blockeras, i första hand av en enda person i avgörande maktställning. Idag är det Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, själv stor skogsägare.”

Läs mer här