Wally Menne gick bort i Sydafrika 26 oktober 2017.

Wally Menne arbetade för Timberwatch i Sydafrika och var en av Skydda Skogens mest dedikerade samarbetspartners gällande globala frågor. Tillsammans har vi bl.a. skrivit ett brev till FN:s sekretariat för konventionen om biologisk mångfald för att ändra FAO:s definition av skog, vi har försökt stoppa kolkraftverket Rampal i Bangladesh och vi har protesterat mot Energimyndighetens trädplantager i Kachung i Uganda.

Wally fanns alltid där för att ge kloka råd och för att korrekturläsa texter (vilket han gjorde väldigt väl). Sådan var Wally – extremt engagerad och arbetsam, angelägen om att rädda jorden från korrupta regeringar, kapitalism och överdådig överkonsumtion.

Wally engagerade sig i påverkansarbete och aktivism, både internationellt och lokalt, speciellt för att förhindra den negativa sociala och ekologiska påverkan som trädplantager har. Han kämpade outröttligt för att ändra FAO:s definition av skog genom att alltid påpeka att plantager inte är skog.

I början av 2017 startade Wally en blogg för att få bukt med förvirringen gällande FAO:s skogsdefinition (som inte tydligt särskiljer skogar från trädplantager):

Wallys bortgång är en oerhörd förlust – världen har förlorat en dedikerad och oersättlig själ. Wally var en modig och sann inspirationskälla.

Vi kommer att sakna dig, Wally. Våra djupaste tankar går till din familj.