Björn Mildh Piteå
Läkarvägen 9 Publ. i PT 28 feb. 2004
941 52 Piteå

Herman Sundqvist har rätt i att jag skriver många debattartiklar. Skälet är att jag vill påverka.
Det är så demokrati fungerar. Inget hindrar Sveaskog från att göra detsamma. Men det är nog
enklare med helsidesannonser.
När jag i början försökte med dialog var Assi / Sveaskogs hörsel nedsatt. Den har blivit märk-
bart bättre av debatten i media.
Herman Sundqvist har även rätt i att jag vill förändra skogsbruket. Det vill också Sveriges
riksdag och regering. Den enda som inte vill förändra är skogsbolagen. Anledningen är att de värnar om arbetstillfällena i Norrbotten.
Sveaskog ville inte svara på mina frågor om bolagets övergrepp på skogarna i Arvidsjaurs ut- marker. Därför fick SVT / Rapport gå in. Det verkar inte ha varit svårt för SVT att göra sin egen bedömning av sanningshalten i mina uppgifter och sedan förmedla fakta.
Sveaskog vill inte skicka mig kopior av några traktplaneringar och tidigare gjorda gallringar som jag begärt, utan kräver besök i fält. Detta villkor kallar man "inbjudan." Jag är amatör i skogligt kunnande jämfört med biträdande skogschefen Herman Sundqvist. Vill Sveaskog dra fördelar av detta? För det är väl knappast barnaålderns invärtes sjukdomar vi skall diskutera på bolagets hyggen.
Det måste vara möjligt att få kopior av några enkla handlingar hemskickade när alternativet
är resor på 400 kilometer.
Sveaskog är miljöcertifierat enligt FSC. Bolaget har därmed förbundit sig att följa FSC-
kraven i sitt skogsbruk.
Nu närmar vi oss pudelns kärna.
Varför visar Sveaskog så ringa respekt för FSC i Norrbottens skogar, trots allt fagert tal? Varför vill man förtiga sina återkommande övertramp? Det handlar ju inte om sporadiska misstag utan om planmässiga brott mot FSC-reglerna som pågått i åratal i marker där bo-laget känt sig säkert för insyn. Kalhuggning, omfattande gallringar av tidigare brunnen ur-skog, systematisk avverkning av naturvädesträd och ny vägdragning genom urskog.
Hur länge till skall vi behöva nöja oss med Sveaskogs "Så är det naturligtvis inte"?
Människorna i Arvidsjaur vill se ett annorlunda och ansvarsfullt skogsbruk. Det vill även
en stor majoritet av befolkningen i hela Norrbotten.

Björn Mildh
Nätverket för Naturvård i Svensk Skog.