För ett halvår sedan skrev vi till Regeringen med en vädjan att fullfölja sina ambitioner för naturvård i skogen i Norrbotten. De ambitionerna motarbetas nu av Bo Dockered och Per-Ola Eriksson, så att det kan befaras att majoriteten av de skyddsvärda skogarna i Norrbotten kommer att huggas.

Detta var vad vi skrev:
Värna de kvarvarande skogarna med höga naturvärden
Just nu attackeras nationens naturvårdsmål ovanligt hårt av skogsnäringen. Attacken understöds av påstådda fakta som saknar förankring hos Naturvårdsverket. Felaktiga siffror angående andelen skyddad skog förs fram. Obevisade siffror för de negativa effekterna på sysselsättningen framläggs som om de vore sanna. Skogsnäringens avsikt är uppenbarligen att avverka många av de sista gamla skogarna med höga naturvärden, sådana som naturvårdsmyndigheten har avsett att på sikt bevara som reservat.

Vi kräver att de av Statens Naturvårdsverk för reservatsbildning utvalda områdena enligt redovisningen i SNV rapport 5339 undantas från avverkning (utom sådan avverkning som krävs för att bevara den biologiska mångfalden)

Eksjö Naturskyddsförening
Gränna skogsgrupp
Naturskyddsföreningen i Ystad
Naturskyddsföreningen i Tomelilla
Klippanbygdens natur
Kungälvs Naturskyddsförening
Arvikabygdens Naturskyddsförening
Naturskyddsföreningen i Borlänge
Örebro läns Botaniska Sällskap
Rädda Svartedalens Vildmark

Naturskyddsföreningens länsföreningar i följande län och länsdelar:
Uppsala, Södermanland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Halland, Södra Älvsborg, Norra Älvsborg, Skaraborg, Örebro, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten

Fältbiologerna
Sveriges Ornitologiska Förening
Mossornas Vänner
Svensk Lichenologisk Förening
Sveriges Mykologiska Förening
Sveriges Entomologiska Förening
Miljöförbundet Jordens Vänner
Nätverket för Naturvård i Svensk Skog