Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Till Sveaskog: Ta bort avverkningsanmälan vid Guossavare!

Skydda Skogen har mailat Sveaskogs styrelse och bett dem att avanmäla avverkningsanmälan gällande granurskogen vid Guossavare, i Arjeplogs kommun. Skogen är en viktig renbetesmark för renskötande samer och har även höga naturvärden. Sveaskog har tidigare svarat att de inte ska avverka skogen. Men avverkningsanmälan ligger likaså kvar.

Sveaskogs presschef Niclas Brantingson har skrivit till Skydda Skogen: ”Att dra tillbaka avverkningsansökan och slita ner snitselband är inte något vi normalt gör eftersom avverkningen ändå är stoppad i våra interna system och därmed inte längre är möjlig att utföra.”

Föreningen Skydda Skogen anser att Sveaskog måste ta bort avverkningsanmälan eftersom allmänheten inte har insyn i Sveaskogs interna system. I brevet till Sveaskogs styrelse kräver Skydda Skogen att Sveaskog även går ut med ett pressmeddelande efter att avanmälan skett. Ingen ska behöva vara orolig för att området ska avverkas i framtiden.

Naturskyddsföreningen i Norrbotten och Maskaure Sameby har tidigare skickat brev till Sveaskog om detta. De menar att Sveaskog inte är trovärdiga så länge avverkningsanmälan ligger kvar. Dessutom är snitslingen av transportväg från skogen till skogsbilväg kvar. Skogen är underväxtröjd och det gör man för att underlätta för skogsmaskinerna att ta sig fram. Men ”för bolaget är ord och handlingar skilda saker” skriver de i sitt brev.